FIRNIS-CO­­­­­­M
ANTIMURAVEI                                                                                                                                                                                                                                       Insecticid universal
Descriere: Produs insecticid universal, asigurând protecţie de eficacitate  înaltă contra unui spectru larg de insecte. Nu conţine  clor activ! Se utilizează contra furnicilor, vespelor, cît  şi contra insectelor sinantropice (larve de ţînţari, ploşniţe, purici).
Ambalaj                                                                600 ml sprei
Compoziția                                                          Piretroide, alcool, aditivi
Consum                                                               40-80 ml/m2
Depozitare și transportare                                   La temperatura de la 0° pînă la +35°С în recipient închis ermetic.                                                                                                                                                                       Nu-și pierde proprietățile la îngheț.
Diluare                                                                 Nu este nevoie
Durata de reziduare                                             7÷30 zile
Indicatorul de eficiență (moartea insectelor la 24 și 48 ore)                                    100 %
Metode de aplicare                                            Pulverizare
Numărul de straturi                                            Nu sunt
Perioda de valabilitate                                       24 luni
Temperatura de aplicare                                    De la +5°С, umiditate relativă sub 80%
DOMENIUL DE UTILIZARE: Soluţia se pulverizează la o distanţă de 20-30 cm de la obiect. Se aplica strict pe suprafaţa atacată de insecte.
ATENŢIE! Spaţiile interioare se pulverizeza în lipsa  oamenilor şi animalelor.  Se utilizează masca de protectie. La terminarea lucrarilor, spaţiile de lucru se recomandă  a fi aerisite. A se evita contactul cu vesela, produsele  alimentare etc Se utilizeaza pulverizatorul sau prin imersie pe suprafaţa
PROPRIETATI: 100% eficacitate împotriva unui spectru larg de insecte. Nu lasă urme, pete.